Klub Edukacji Muzycznej
"DO-RE-MI-FA. Muzyka i ja"Warszawa Wola
ul. Obozowa 82A
tel. 692 925 550, 606 607 826
e-mail:
info@doremifa.eu
Gadu-Gadu:
1390391

       
       
 
 
 

Cennik obowiązuje od 01.09.2023 r.

Zajęcia

Karnet miesięczny

Jednorazowe
uczestnictwo

Zajęcia dla dzieci od 0 do 3 lat

Umuzykalnianie metodą E. E. Gordona
1 x w tyg. 45 minut

240 zł
60 zł za spotkanie

70 zł

Umuzykalnianie metodą E. E. Gordona
2 x w tyg. 45 minut

promocja 360 zł
45 zł za spotkanie

70 zł

Smyko-multisensoryka
1 x w tyg. 45 minut

240 zł
60 zł za spotkanie

70 zł

Będę przedszkolakiem
1 x w tyg. 90 minut

340 zł
85 zł za spotkanie

105 zł

Zajęcia dla dzieci od 3 do 9 lat

Przedszkole muzyczne
1 x w tyg. 45 minut
240 zł
60 zł za spotkanie
70 zł

Zajęcia baletowe
1 x w tyg. 45 minut

240 zł
60 zł za spotkanie

70 zł

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Instrument (piano, gitara, ukulele)
1 x w tyg. 15 minut
240 zł
60 zł za spotkanie

70 zł

Instrument (piano, gitara, ukuele)
1 x w tyg. 30 minut
480 zł
120 zł za spotkanie
150 zł

Śpiew estradowy lub śpiew klasyczny
1 x w tyg. 30 minut

480 zł
120 zł za spotkanie

150 zł

Śpiew estradowy lub śpiew klasyczny
1 x w tyg. 45 minut

720 zł
180 zł za spotkanie

220 zł

Śpiew estradowy lub śpiew klasyczny
1 x w tyg. 60 minut

960 zł
240 zł za spotkanie

280 zł

Emisja głosu, dykcja
1 x w tyg. 30 minut
480 zł
120 zł za spotkanie
150 zł

Zasady płatności - zajęcia grupowe:

 • Zajęcia, odbywają się 1 raz bądź 2 razy w tygodniu.

 • W przypadku uczestnictwa systematycznego warto kupić karnet czasowy na 4 zajęcia.
  Karnet ważny jest przez 5 tygodni.

 • Opłaty gotówką dokonuje się na 1 spotkaniu. Można także każdorazowo płacić za wejście na zajęcia – bezpośrednio przed spotkaniem o ile są w grupie wolne miejsca.

 • Płacenie za zajęcia na każdym spotkaniu - choć wygodne dla osób, które nie są w stanie zaplanować stałych wizyt w naszym klubie - jest nieekonomiczne. Karnet gwarantuje oszczędność i stałe miejsce w wybranej grupie.

Karnet na 4 zajęcia ważny jest przez 5 tygodni.

W celu przedłużenia karnetu należy dokonać opłaty za kolejny okres najpóźniej w dniu zakończenia ważności karnetu gotówką lub przelewem – na 2 dni przed końcem jego ważności. Termin ważności karnetu znajduje się na karnecie.

W tytule operacji proszę podać imię i nazwisko dziecka, dzień i nazwę zajęć.
Wpłata w wyznaczonym terminie zagwarantuje miejsce na liście uczestników.

Numer konta bankowego:
13 2490 0005 0000 4500 5061 1640
(Alior Bank)

W razie niejasności co do kwoty (w związku z przysługującymi upustami) prosimy o kontakt.

Karnet należy przynosić ze sobą na zajęcia – każdorazowo zaznaczymy na nim obecność.

Upusty:

 • 10% upustu od ceny karnetu dostanie osoba korzystająca z dwóch lub więcej rodzajów zajęć (np. przedszkole muzyczne + gra na instrumencie).

 • Upust przysługuje także rodzeństwu – każde z rodzeństwa płaci 10% mniej.

Nieobecność uczestnika zajęć grupowych.

Jeśli uczestnik zajęć posiadający karnet raz nie będzie mógł dotrzeć na zajęcia (np. zachoruje, utknie w korku itp.), nie będzie stratny. Karnet na 4 wejścia ważny jest przez 5 tygodni pozwala więc na opuszczenie 1 zajęć
(termin jego ważności obejmuje 4 kolejne tygodnie + dodatkowo jeszcze 1 tydzień).

Przykład:

Jeśli Julka wykupi we wrześniu karnet na zajęcia z baletu odbywające się raz w tygodniu
w poniedziałki (od 6 września, a kolejne – 13, 20, 27 września), zapłaci za 4 spotkania, ale karnet będzie ważny do piątego z kolei poniedziałku, czyli do 4 października. Jeżeli Julka przyjdzie

na 4 kolejne spotkania, 27 września będzie musiała wykupić karnet na kolejne 4 zajęcia, ewentualnie przed kolejnym poniedziałkiem będzie musiała zapłacic przelewem. Gdy jednak z jakiegoś powodu nie dotrze na jedno z planowanych spotkań, 4 października odbędą się jej 4 (ostatnie z opłaconych) zajęcia i tego dnia powinna zapłacić za karnet na kolejny okres.

Zasady płatności - zajęcia indywidualne:

 • Pierwsze spotkanie (konsultacja, lekcja próbna) dla nowych uczniów jest niezobowiązujące i zawsze bezpłatne. Dopiero po nim uczeń umawia się z nauczycielem na spotkania systematyczne.

 • Opłaty dokonuje się gotówką za 4 kolejne lekcje (karnet) na pierwszym z systematycznych spotkań
  lub w przypadku uczestnictwa jednorazowego przed spotkaniem.

 • Kolejne karnety wykupuje się na czwartym spotkaniu - ostatnim z opłaconych.

 • Nieobecność na zajęciach indywidualnych - W razie potrzeby zajęcia odwouje się SMS-em na numer
  tel. 606 607 826 najpóźniej w przeddzień zajęć do godz. 20.00. Nieobecność zgłoszona później, w dniu zajęć, bądź nie zgłoszona jest traktowana jak odbyte zajęcia - w takiej sytuacji uczeń będzie stratny. Karnety na 4 spotkania nie mają ograniczenia czasowego, w razie potrzeby można odwołać kilka zajęć.

 
 
 

 

 

Copyright 2010-2023 Klub Edukacji Muzycznej "DO-RE-MI-FA. Muzyka i ja"