Klub Edukacji Muzycznej
"DO-RE-MI-FA. Muzyka i ja"Warszawa Wola
ul. Obozowa 82A
tel. 692 925 550, 606 607 826
e-mail:
info@doremifa.eu
Gadu-Gadu:
1390391

       
       

 

Przedszkole muzyczne
Popołudniowe zajęcia umuzykalniające.

wiek uczestników: od 3 do 6 lat (2 grupy wiekowe)

spotknia: 1 x w tygodniu 45 minut (czwartek)

grupa: max 12 osób

koszt 1 spotkania: 40 PLN (w karnecie)

Osoba prowadząca: Ewa Wagner

Bawiąc się przy dźwiękach muzyki, dzieci rozwijają swój talent muzyczny, kształtują wrażliwość
i zdobywają podstawową wiedzę teoretyczną. Wykonują ćwiczenia rytmiczne, poznają piosenki, grają na prostych instrumentach (trójkąt, bębenek, kastaniety, tamburyn) – samodzielnie oraz w małej orkiestrze. Integrują się w ten sposób z rówieśnikami i uczą się współpracy. Starsze dzieci poznają nuty, wartości muzyczne itp. Zajęcia stanowią wstęp do nauki gry na instrumentach oraz doskonale przygotowują do dalszej edukacji muzycznej w podstawowej szkole muzycznej.

czwartek, godz. 16.30 - grupa młodsza (2,5-4 lata)
czwartek, godz. 17.30 - grupa starsza (4,5-6 lat)

Koszt zajęć: 40 zł (w karnecie) lub 50 zł jednorazowo o ile będą wolne miejsca w grupie.

Karnet na 4 spotkania, ważny przez 5 tygodni kosztuje 160 PLN.

 

 

Zajęcia baletowe w Warszawie

Balet dla dzieci

wiek uczestników: od 3 do 8 lat

spotknia:
1 x w tygodniu 45 minut
(poniedziałek, środa lub sobota)

grupa: max 12 osób (2 grupy wiekowe)

koszt 1 spotkania: 40 PLN (w karnecie)

Osoby prowadzące:
Marta Kuśmirek, Joanna Harczuk

Podczas naszych zajęć dzieci mają możliwość rozwijania naturalnej, spontanicznej potrzeby ruchu i tańca. Na rytmice z elementami baletu uczą się koordynacji ruchów, panowania nad własnym ciałem, płynności ruchów, wdzięku. Mają okazję do improwizacji tanecznej w rytm muzyki klasycznej (i nie tylko klasycznej) na dużej przestrzeni w sali lustrzanej. Pod okiem instruktorki biorą udział w zabawach tanecznych – w elfy, tańczące księżniczki, śpiące królewny i in.

W tym roku szkolnym proponujemy do wyboru 3 dni.

poniedziałek, godz. 16.30 - grupa młodsza (3-4 lata) - zajęcia prowadzi p. Joanna
poniedziałek, godz. 17.30 - grupa starsza (5-6 lat) - zajęcia prowadzi p. Joanna
poniedziałek, godz. 18.30 - grupa najstarsza (7-8 lat) - zajęcia prowadzi p. Joanna

środa, godz. 16.30 - grupa młodsza (3-4 lata) - zajęcia prowadzi
środa, godz. 17.30
- grupa starsza (5-6 lat) - zajęcia prowadzi
środa, godz. 18.30 - grupa najstarsza (7-8 lat) - zajęcia prowadzi

sobota, godz. 12.30 - grupa młodsza (3-4 lata) - zajęcia prowadzi p. Marta lub p. Joanna
sobota, godz. 13.30 - grupa starsza (5-6 lat) - zajęcia prowadzi p. Marta lub p. Joanna
sobota, godz. 14.30 - grupa najstarsza (3-4 lata) - zajęcia prowadzi p. Marta lub p. Joanna

Koszt zajęć: 40 zł (w karnecie) lub 50 zł jednorazowo o ile będą wolne miejsca w grupie.

Karnet na 4 spotkania, ważny przez 5 tygodni kosztuje 160 PLN.

Szczegółowe informacje na stronie: www.zajeciabaletowe.waw.pl

Kliknij w obrazek aby obejrzeć prezentację.

 

 

Zajęcia gordonowskie. Zajęcia umuzykalniające prowadzone wg teorii
E. E. Gordona. Gordonki

wiek uczestników:
3-4 lata

spotknia:
1 raz w tygodniu 45 minut
(sobota)

grupa: max 10 par (dziecko + opiekun)

koszt 1 spotkania: 40 PLN (w karnecie)

Osoby prowadzące: Sylwia Adamczuk

Zapraszamy na zajęcia umuzykalniające dla niemowląt, małych dzieci i kobiet w ciąży wg teorii Edwina E. Gordona. Zazwyczaj są one prowadzone bez towarzyszenia instrumentu typu pianino czy gitara. Głównym narzędziem pracy osoby prowadzącej jest jej głos, wspomaga się także instrumentami orffowskimi (grzechotki, kastaniety, tamburyny, dzwonki itp.). We wspólnej zabawie wykorzystywane są też: chusta klanzy, piórka, chustki, wstążki, bańki mydlane, piłki i inne akcesoria. Zajęcia pokazują, ile radości można czerpać z improwizacji i jak można się bawić muzyką i z muzyką. Do zajęć chętnie włączają się rodzice. Umuzykalnianie metodą Gordona we wczesnym okresie życia dziecka wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania. Kształcenie języka muzycznego ma bowiem związek ze słuchaniem, gestykulowaniem, mową,  a nawet czytaniem i pisaniem. Śpiew stanowi zatem ważny punkt wyjścia dla ogólnego rozwoju malucha. Może być też świetną zabawą!

Kliknij w obrazek aby obejrzeć prezentację.

Terminy spotkań:

sobota, godz. 12.30 - grupa najstarsza 3-4 latki - p. Sylwia

Koszt spotkań:

Koszt zajęć: 40 zł (w karnecie) lub 50 zł jednorazowo (dziecko z opiekunem).

Dodatkowy opiekun - o ile będzie miejsce - bez dodatkowych opłat.

Karnet na 4 spotkania, ważny przez 5 tygodni kosztuje 160 PLN.

Szczegółowe informacje na stronie: www.gordonki.waw.pl

 

 

Klub odkrywców
(zaj. Montessori)

wiek uczestników:
3-5 lat

spotkania:
1 x w tygodniu 90 minut
(środa)

grupa: 8 dzieci

koszt 1 spotkania: 60 PLN (w karnecie)

Osoba prowadząca:
Magorzata Grabiec

Klub Odkrywców to spotkania dla dzieci w czasie, których dzieci mają możliwość tzw. pracy własnej, czyli swobodnej eksploracji pomocy inspirowanych metodą Montessori (pod dyskretnym okiem osoby prowadzącej). Jednocześnie spotkania mają swoją stałą strukturę, oraz elementy pomagające w integracji z innymi dziećmi, ułatwiające zawiązanie się grupy. W czasie każdego spotkania jest czas na wspólny posiłek, krąg, przywitanie się z każdym z dzieci, oraz pracę nad konkretnym tematem, czasem bardziej indywidualnie, czasem z rodzicem/opiekunem, czasem grupowo.

Na wspólny posiłek każdy z rodziców (opiekunów) przynosi coś na wspólny stół.

Terminy spotkań:

piątek, godz. 18.00-19.30

Szczegóły: www.bawialnia.waw.pl

Koszt zajęć: 60 zł (w karnecie) lub 75 zł jednorazowo

Karnet na 4 spotkania, ważny przez 5 tygodni kosztuje 240 PLN.

 

 
SMYKO-MULTISENSORYKA®

wiek uczestników:
6 mies. - 6 lat

spotkania:
1 x w tygodniu 60 minut
(środa)

grupa: 8 dzieci

koszt 1 spotkania: 60 PLN (w karnecie)

Osoba prowadząca:
Katarzyna Piotrowska

Zajęcia stworzone w oparciu o teorię integracji sensorycznej. Mają charakter rozwojowy (wspierają całościowy rozwój dziecka), profilaktyczny (zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych), przesiewowy (prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka) i edukacyjny (rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę).

SMYKO-MULTISENSORYKA® jest skierowana do dzieci od 6. miesiąca do 6. roku życia (z podziałem na grupy wiekowe). Zapraszamy wszystkie dzieci, a w szczególności z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej (m.in. ciąża wysokiego ryzyka, nieprawidłowości okołoporodowe, wcześniactwo, nieprawidłowości w napięciu mięśniowym, dzieci o wysokich potrzebach („High Need Baby” i in.)

Na zajęciach stymulujemy 7 zmysłów, przede wszystkim skupiając się na 3 podstawowych systemach zmysłowych. Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy. Każde zajęcia przebiegają stałego planu. Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na zabawę własną. Nigdy nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę, staramy się podążać za dzieckiem. Rodzice dostają informacje w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego. Specjalnie do programu SMYKO-MULTISENSORYKA® została napisana ścieżka dźwiękowa (przez profesjonalnych muzyków/muzykoterapeutów z Evana Studio), która odpowiada poszczególnym częściom zajęć.


Terminy spotkań:

środa, 1 grupa godz. 16.00 grupa najstarsza 3-6 lat.

Koszt zajęć: 40 zł (w karnecie) lub 50 zł jednorazowo (dziecko z opiekunem).

Karnet na 4 spotkania, ważny przez 5 tygodni kosztuje 160 PLN.

 

Matematyka EZO

wiek uczestników:
5-7 lat

spotkania:
1 x w tygodniu 55 minut
(wtorek)

grupa: 10 dzieci

koszt 1 spotkania: 40 PLN (w karnecie)

Osoba prowadząca:

Matematyka EZO – Eksperymentuj Zrozum Oblicz. Zajęcia pozalekcyjne, przeznaczone dla dzieci od 4 do 12 lat, które wprowadzają we wspaniały, abstrakcyjny świat tej nauki. Skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Celem programu jest zaprezentowanie każdemu dziecku różnorodnych aspektów matematyki w sposób, który umożliwi mu badanie, dyskutowanie, próbowanie swoich sił, zabawę oraz rozumienie liczb, wielkości, kształtów i wzorów.

Każde dziecko ma wrodzone zdolności matematyczne. Potrzebuje tylko odpowiedniej stymulacji poprzez dostarczenie mu niezbędnych bodźców, aby jego umiejętności mogły się rozwinąć, aby dziecko poczuło się pewnie i czerpało satysfakcję z obcowania z matematyką.

Informacje:

  • Matematyka EZO składa się z 8 poziomów nauczania.
  • Każdy poziom realizowany jest w przeciągu jednego roku szkolnego i składa się z 32 lekcji.
  • Każda lekcja trwa 55 min.
  • Zajęcia oparte są o autorski program, przygotowany przez matematyków i pedagogów, zajmujących się nauczaniem przedmiotów ścisłych od wielu lat.

W ramach zajęć zapewniamy:

  • kompleksowy, skuteczny system prezentujący pojęcia matematyczne, budujący wiarę uczniów we własne możliwości, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania;
  • ciekawe, autorskie materiały edukacyjne tworzone przez zespół wysoko wykwalifikowanych matematyków;
  • przyjemne i rozwijające ćwiczenia, gry i zabawy matematyczne;
  • zadania przygotowujące do konkursów matematycznych, organizowanych w szkołach podstawowych;
  • lepsze wyniki w nauce - dzieci, które uczestniczyły w przedszkolu w programie EZO, uzyskują wyraźnie lepsze oceny z matematyki w dalszej edukacji;
  • materiały edukacyjne uwzględniające podstawę programową obowiązującą aktualnie w szkołach.

Terminy spotkań:

wtorek , godz. 16.00 - 5-6 latki
wtorek , godz. 17.00 - 1 klasa

Koszt zajęć: 40 zł (w karnecie) lub 50 zł jednorazowo o ile będą wolne miejsca w grupie.

Karnet na 4 spotkania, ważny przez 5 tygodni kosztuje 160 PLN.

 

 

Robotyka Lego WeDo

wiek uczestników:
6-9 lat

spotkania:
1 x w tygodniu 90 minut
(wtorek)

grupa: 10 dzieci

koszt 1 spotkania: 60 PLN (w karnecie)

Osoba prowadząca:

Zajęcia z robotyki z klockami Lego WeDo wprowadzają dzieci w świat programowania, robotyki i informatyki. Młodzi inżynierowie budują przeróżne roboty i pojazdy z klocków Lego, a następnie, za pomocą specjalnie dostosowanego oprogramowania, samodzielnie wprawiają swoje budowle w ruch!

Przybliżamy najmłodszym podstawowe pojęcia dotyczące programowania i robotyki, kształtując ich kreatywność i twórcze rozumowanie.

Zajęcia prowadzone są w duchu nauki poprzez zabawę, każdy uczestnik aktywnie spędza czas pod okiem wykwalifikowanego instruktora, który nie prowadzi wykładu, a dynamiczne warsztaty.

Terminy spotkań:

wtorek , godz. 18.00-19.30 - 6-9 latki

Koszt zajęć: 60 zł (w karnecie) lub 75 zł jednorazowo.

Karnet na 4 spotkania, ważny przez 5 tygodni kosztuje 240 PLN.

 

 

Domowe Przedszkolaki


wiek uczestników:
od 3 do 5 lat

spotkania: 1 x w tygodniu 45 minut (czwartek)

grupa: max 12 osób

koszt 1 spotkania: 40 PLN (w karnecie)

Osoby prowadzące:
Sylwia Adamczuk

Domowe Przedszkolaki to zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które nie uczęszczają do przedszkola. U nas będą miały okazję poznać rówieśników i wziąć udział we wspólnej zabawie. Proponujemy między innymi zajęcia plastyczne, rozwijające kreatywność, wyobraźnię oraz małą motorykę, a także zajęcia muzyczno-ruchowe, stymulujące słuch i muzykalność oraz wspomagające rozwój fizyczny dzieci. Zapraszamy wszystkie przedszkolaki spragnione kontaktu z innymi maluchami do harców pod okiem doświadczonej w pracy z przedszkolakami Cioci Joasi.

czwartek, godz. 13.30

Koszt zajęć: 40 zł (w karnecie) lub 50 zł jednorazowo o ile będą wolne miejsca w grupie.

Karnet na 4 spotkania, ważny przez 5 tygodni kosztuje 160 PLN.

 

 

Nauka gry
na pianinie, gitarze,
ukulele i skrzypcach

wiek uczestników: od 4 lat

spotkania:
1 x w tygodniu 15 lub 30 minut
(od poniedziałku do soboty)

grupa: zajęcia indywidualne

Osoby prowadzące:
pianino - Wioletta Prus
skrzypce -
pianino, keyboard - Damian Czarnecki
gitara, ukulele - Damian Czarnecki

Zapraszamy dzieci już od 4 roku życia. Indywidualne zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów (możliwa obecność rodziców), dostosowane do wieku i zdolności dziecka. Mały uczeń – poza wydobywaniem dźwięku z instrumentu – uczy się czytania nut, rozpoznawania wartości rytmicznych, poznaje podstawowe zagadnienia z teorii muzyki. Przyswaja proste utwory.
Na koniec semestrów pojawia się przed publicznością na pierwszych koncertach.
Uczymy grać na: fortepianie, keyboardzie, gitarze i skrzypcach.

Pierwsze spotkanie - konsultacja - bezpłatnie, wystarczy się umówić

Karnet na 4 spotkania 15 min. kosztuje 160 PLN
Karnet na 4 spotkania 30 min. kosztuje 320 PLN

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertu semestralnego 2013 w naszym klubie. Podczas występu zaprezentowali się uczestnicy zajęć indywidualnych odbywających się w naszej placówce: wokaliści, pianiści i gitarzyści.

prosze kliknąć w zdjęcie by przejść do galerii===>>>

Zapraszamy do obejrzenia relacji z koncertu kończącego
rok szkolny 2013/2014 w Klubie Edukacji Muzycznej.

Podczas występu zaprezentowali się uczestnicy zajęć indywidualnych
odbywających się w naszej placówce: wokaliści, pianiści i gitarzyści.

Szczegółowe informacje na stronie: www.spiew.warszawa.pl

 - kliknij -

 

Indywidualne zajęcia wokalne dla dzieci

wiek uczestników:
od 6 roku życia

spotkania:
1 x w tygodniu 30 min.

grupa:
zajęcia indywidualne

koszt 1 spotkania:
80 PLN/ 30 min. (w karnecie)

Osoba prowadząca:
Damian Czarnecki
Wioletta Pruska

Na zajęciach wokalnych zwracamy uwagę na dykcję i prawidłową wymowę. Wykonujemy ćwiczenia oddechowe usprawniające pracę przepony, ćwiczenia słuchowe rozwijające wyobraźnię muzyczną, a specjalnie dobrane ćwiczenia wokalne pomagają nam nabrać właściwych nawyków wokalnych.

Na każdym spotkaniu uczymy się nowych piosenek skomponowanych specjalnie dla dzieci, często śpiewamy również znane piosenki, m.in. ze słowami Jacka Cygana, Agnieszki Osieckiej albo utwory
z repertuaru Fasolek czy Majki Jeżowskiej.

Podczas zajęć wokalnych korzystamy z profesjonalnego nagłośnienia, uczymy się posługiwać mikrofonem i śpiewamy do profesjonalnych podkładów muzycznych lub akompaniamentu fortepianowego.

Co jakiś czas nagrywamy przygotowane piosenki w klubowym studiu nagrań, a na koniec semestrów mamy minikoncert dla naszych najbliższych w Klubie Edukacji Muzycznej.

Zajęcia mogą stanowić przygotowanie do występów publicznych w czasie koncertów i festiwali
albo castingów.

Rodzice bądź opiekunowie, oczekując na zakończenie zajęć, mogą przejrzeć prasę, połączyć się
z siecią Wi-Fi, wypić kawę, herbatę i przekąsić coś słodkiego w Kawiarni Nutka Cafe.

Spotkania odbywają się w trybie indywidualnym raz w tygodniu od poniedziałku do soboty.

Koszt 4 zajęć 30-minutowych w karnecie wynosi 320 PLN, jedno spotkanie kosztuje 80 zł. Jednorazowa konsultacja, lekcja 30-minutowa bez wykupionego karnetu kosztuje 100 zł.

Szczegółowe informacje na stronie: www.spiew.warszawa.pl

 

 

Teddy Eddie - język angielski dla dzieci

wiek uczestników:
od 2 do 7 lat (3 grupy wiekowe)

spotkania:
2 x w tygodniu (wtorek, czwartek)

grupa:
zajęcia grupowe

Licencjonowany Angielski Teddy Eddie dla dzieci od 2 do 7 lat prowadzony jest przez Szkołę Języków Obcych Point School. Głównym założeniem tej metody jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia są pełne prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy, piosenki, bajki, słuchowiska, ilustracje i zabawki. Motywem przewodnim kursów opartych na metodzie jest Miś Eddie, który pewnego dnia wyskakuje z kolorowej skarpety, by wraz z dziećmi przeżyć mnóstwo przygód w bajkowym świecie języka angielskiego:-)

Obowiązują zapisy na zajęcia pokazowe

Informacje na www.teddyeddie.waw.pl lub tel. 606 730 042

Systematyczne zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki

TEDDY EDDIE PLAY - 16:35
TEDDY EDDIE STANDARD - 17:25
TEDDY EDDIE ABC - 18:15

 

 

 

Copyright 2010-2018 Klub Edukacji Muzycznej "DO-RE-MI-FA. Muzyka i ja"

 

 

 

 

 

Nasi przyjaciele:

http://www.nutkacafe.pl


Bawialnia w stylu Montessori


http://plastuszkowo.w.interia.pl


http://www.doremifa.eu

www.doremifa.eu
www.piwnica.waw.plhttp://www.warsztaty-wokalne.pl


Urodziny dla dzieci w Nutka Cafe


Cotygodniowe Warsztaty Wokalne w Warszawietagi:

Klub Edukacji Muzycznej DO RE MI FA - muzyka i ja - Warszawa. Przedszkole muzyczne popołudniowe, umuzykalnianie, lekcje śpiewu i gry na instrumentach, balet, teatr, język angielski i francuski śpiewająco. Zajęcia dla dzieci i dorosłych w Warszawie.

Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty zajęć Klubu Edukacji Muzycznej "DO RE MI FA - muzyka i ja". W miłej i rodzinnej atmosferze umuzykalniamy najmniejsze dzieci (już od 6 miesiąca życia). Dla nieco starszych prowadzimy zajęcia popołudniowe w przedszkolu muzycznym oraz uczymy gry na instrumentach (pianino, skrzypce, gitara). Mamy również zajęcia z baletu i śpiewająco uczymy języków obcych. Co tydzień odbywają się warsztaty teatralne i wokalne. W soboty zapraszamy na interesujące zajęcia otwarte: warsztaty, spektakle, koncerty spotkania autorskie, podczas których nie będą się nudzić ani dzieci ani dorośli. Organizujemy również przyjęcia urodzinowe.

przedszkole muzyczne, umuzykalnianie, balet, baletowe, umuzykalniające, wokalne, nauka gry, fortepian, pianino, skrzypce, skrzypiec, fortepianie, pianinie, gitara, gitarze, nauka języka angielskiego, angielski, francuski, nauka języka francuskiego, w warszawie, warszawa, wola, na woli, karolkowa, teatrzyk, teatrzyki, teatralny, teatr, warsztaty wokalne, warsztaty teatralne, aktor, aktorzy, aktorki, niemowlęta, muzyka, muzyczne, zajęcia muzyczne, lekcje śpiewu, lekcje gry na instrumentach, wokal, nauka śpiewu, logorytmika, logorytmikę, zajęcia ogólnorozwojowe, rytmika, zajęcia rytmiczne, taniec, studio nagrań, teatrzyk lalkowy, przedszkole muzyczne, przedszkolu muzycznym, dzieci, umuzykalniania, umuzykalnienia, umuzykalnienie, stymulacji, stymulacja, rozwój, maluszki, przygotowanie, edukacja muzyczna, muzyka rozwija, Chopin, Centrum, Konferencja, Logo, Materiały, Media, Ministerstwo, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum, Nagroda, Ogłoszenie, Pomnik, Prezentacja, Program, Radio, Rocznica, Rok, Uroczystość, Warszawa, Wydarzenia, Wystawa, Nahorny, Jazz, Wielki, Konkurs, Recital, Biuro Obchodów Chopin 2010, Teatr, Uniwersytet , Teatr Wielki, Filharmonia, Koncert , Edukacja, Rozmowa, Inauguracja, Concert, opera, Konkurs Chopinowski Możdżer, Chopin i jego Europa, Malicki, namaluj Muzykę Chopina Żelazowa Wola Obchody Roku Chopinowskiego, Występy publiczne budują wiarę we własne siły, Kształcenie słuchu ułatwia naukę języków obcych, Gra na instrumentach uczy precyzji, Gra na instrumencie ćwiczy koncentrację, Słuchanie muzyki kształtuje wrażliwość, Wspólne muzykowanie uczy odpowiedzialności, Muzykowanie w grupie uczy współpracy, Muzyka rozwija - pomyśl o swoim dziecku.